Hello Friends!

         可以说这是我真真正正的建立的第一个独立的博客,很激动不知道说什么好了,平时在论坛里泡到百度里也是一样,可以说我就是一个深度的潜水党,不过从现在开始我这个特大号潜水党外加伸手党要为大家作些什么来弥补。

         07年我看到了不少的网站,也建立过自己的一个小论坛,因为某些原因放弃掉了,但从心里说还是很舍不得的,但是如果继续下去只会越来越糟糕,不过现在我收集到了不少的素材和相关的知识及技术,所以我决定这次绝对不放弃,并要以崭新的面貌迎接未知的挑战

         如果有希望或者愿意加入共同发展的朋友或者社团等,可以随时联系我本人,空间是自费的会根据以后发展的情况进行扩展或者升级,联系方式可以在我的个人介绍里看到(关于)。

                                                                                              谢谢来到我的新家!

  • 一条评论