Archive for 七月, 2010

特殊符号打法,你会吗? 哈哈,绝了~~!!!

星期六, 24 七月, 2010

alt+34148=卍   alt+34149=卐   alt+43144=▓   alt+43151=◤   alt+41459=◇   alt+41460=◆   alt+43113=╥   alt+43114=╦   alt+43115=╧   alt+43116=╨   alt+43117=╩   alt+43118=╪   alt+43119=╫   alt+43120=╬   alt+43121=╭   alt+43122=╮   alt+43123=╯   alt+43124=╰   alt+43125=╱   alt+43126=╲   alt+43127=╳   alt+43128=▁    alt+43129=▂   alt+43130=▃   alt+43131=▄   alt+43132=▅   alt+43133=▆   alt+43134=▇   alt+43144=▓   alt+43145=▔   alt+43146=▕   alt+41457=●   alt+41458=◎   alt+43138▊   alt+43139▋   alt+43140▌   alt+43141▍   alt+43142▎   alt+43143▏   alt+43147▼   alt+43148▽   alt+43149◢   alt+43151◤   alt+43152◥   alt+43153☉   alt+43154⊕   alt+43156〝   另外我再首先介绍2个符号▆和█组建搭配的输入玩法:   ▆的打法是按住A!t加数字43133然后放手   █的打法是按住A!t加数字43136然后放手   通过组建在游戏名中就可以打出以下图形:   ▆█▆▆█▆   ▆█▆▆█▆   █▆██▆█   ▆█▆▆█▆   ▆█▆▆█▆   █▆██▆█   alt+41441=♂   alt+41424=⌒   alt+43088=≒   alt+41442=♀   alt+43401=〾   alt+43402=⿰   alt+43403=⿱   alt+43404=⿲   alt+43405=⿳   alt+43406=⿵   alt+43408=⿶   alt+43409=⿷   alt+43410=⿸   alt+43411=⿹   alt+43412=⿺   alt+43413=⿻   alt+43414=〇   alt+43155=〒   alt+43370=﹋(上)   alt+43371=﹌   alt+43374=﹏(下)   alt+43337=㊣   alt+43222=ㄖ] alt+43353=℡( )